Кленолист
Статті

ЗУ Про внесення зміни до статті 13 Закону України "Про поховання та похоронну справу"

З А К О Н   У К Р А ї Н И

Про внесення зміни до статті 13 Закону України "Про поховання та похоронну справу"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 4, ст.105 )
( Джеpeло тексту - http://zakon1.rada.gov.ua )

Верховна Рада України  п о с т а н о в л я є:

1. Статтю  13  Закону  України  "Про  поховання  та похоронну справу" ( 1102-15 ) (Відомості Верховної Ради  України,  2004  р.,
N 7, ст. 47) викласти в такій редакції:

"Стаття 13. Допомога на поховання

Виконавцю волевиявлення     померлого або особі, яка зобов'язалася поховати померлого, надається допомога на поховання.

Розмір допомоги на поховання та порядок її надання  виконавцю волевиявлення  померлого  або  особі,  яка  зобов'язалася поховати
померлого,  встановлює Кабінет Міністрів  України,  якщо  інше  не передбачено законом.

Розмір допомоги  на  поховання не може бути меншим за розмір, визначений Кабінетом Міністрів України".

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
{ Текст взято з сайта "Законодавство України" }

Президент України                                         Л.КУЧМА

м. Київ, 16 грудня 2004 року
N 2246-IV

Надіслати e-mail
Надіслати
e-mail


  Домовини, труни

      Архів робіт:

  Інтер'єри
  Барні стійки
  Меблі
- Столи
- Шафи
- Кухні
  Двері
  Вікна

© 2012 Кленолист
Усі права застережено
Реклама та підтримка: Roman Interactive Media